Biểu mẫu tham khảo tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên

ĐOÀN TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

       CHI ĐOÀN:.....................

                       -----™&˜-----

CHƯƠNG TRÌNH

LỄ KẾT NẠP ĐOÀN ĐỢT I NĂM HỌC 2012 – 2013

- Ổn định tổ chức.

-  Văn Nghệ chào mừng.

-  Chào cờ: hát Quốc ca, Đoàn ca, mặc niệm.

-  Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

-  Mời đ/c..................................Bí thư Chi đoàn……….. đọc quyết định chuẩn y kết nạp của Đoàn trường

-  Mời GVCN lên trao quyết định, gắn Huy hiệu cho Đoàn viên.

-  Mời đ/c ...............................đại diện Đoàn viên mới đọc lời hứa.

-  Mời đ/c…………………....đại diện người giới thiệu phát biểu, hứa tiếp tục giúp đỡ đoàn viên.

-  Mời đ/c....................................... đại diện Đoàn viên mới phát biểu cảm tưởng.

-  Mời Giáo viên Chủ nhiệm phát biểu chỉ đạo.

-  Chào cờ bế mạc.

---------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH NGƯỜI TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH BUỔI LỄ

1/ Tuyên bố lý do

         Được vào hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng Hồ Chí Minh là một niềm vinh dự và tự hào của tất cả các bạn thanh niên, nó có một ý nghĩa quan trọng cũng như ghi nhận sự tiến bộ của bản thân trong cuộc sống, có rất nhiều bạn thanh niên được tôi luyện, lớn lên và trưởng thành trong môi trường tiên tiến này. Với ý nghĩa đó, hôm nay ngày 26/1/2013 Chi đoàn ………… trường THPT Quang Trung long trọng tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên cho ……… Thanh niên tiên tiến được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS HCM đó cũng là lý do của buổi lễ hôm nay.

2/ Giới thiệu Đại biểu:

-  Đến dự buổi lễ hôm nay có Thầy (cô):…………………………

3/ Mời đ/c ……………………….._Bí thư Chi Đoàn ………. lên đọc quyết định chuẩn y kết nạp của Đoàn trường.

4/ Mời đ/c …………………………….. đại diện đoàn viên mới đọc lời hứa.

5/ Mời Đ/c…………………………….. đại diện người giới thiệu phát biểu, hứa tiếp tục giúp đỡ đoàn viên.

6/ Mời đ/c ………………………………… đại diện đoàn viên mới phát biểu cảm tưởng.

7/ Mời Giáo viên chủ nhiệm phát biểu chỉ đạo.

8/ Chào cờ bế mạc.

--------------------------------------------------------------------------

           ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

                   -----˜&™-----                                                                                                                                                 An Khê, ngày 26 tháng 01 năm 2013

                SỐ:  QĐ/KNĐV

QUYẾT ĐỊNH

V/v Chuẩn y kết nạp Đoàn viên mới

- Căn cứ điều 1, chương I Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Căn cứ Hướng dẫn số 63 HD/BTC ngày 18 tháng 06 nằm 2010 của Ban tổ chức Trung ương Đoàn về kết nạp Đoàn viên mới

- Căn cứ biên bản xét kết nạp Đoàn viên của  Chi đoàn  ngày 20 tháng 12 năm 2012

-  Xét đơn xin vào Đoàn của các đ/c có danh sách kèm theo.

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuẩn y kết nạp các đ/c có danh sách kèm theo vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Điều 2: Ban Chấp hành Chi đoàn………. có trách nhiệm tổ chức Lễ kết nạp các đ/c vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ghi tên vào Sổ Chi đoàn kể từ ngày ký quyết định.

Điều 3: BCH Đoàn trường và các đồng chí được phân công giới thiệu vào Đoàn có trách nhiệm tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ Đoàn viên.

Ban Chấp hành Đoàn trường mong các đồng chí luôn xứng đáng với danh hiệu đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

                                                                                                                   TM.BTV ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                                            BÍ THƯ đã ký

 

--------------------------------------------

ĐOÀN VIÊN MỚI ĐỌC LỜI HỨA

“Được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trước cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, trước chân dung của Bác Hồ vĩ đại, tôi xin hứa”:

1. Luôn phấn đầu vì lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đoàn, tích cực rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đoàn viên Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

3. Giúp đỡ mọi người, luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam

(Đại diện đọc lời hứa, sau đó mọi người cùng nắm tay phải giơ cao và hô: xin hứa, xin hứa, xin hứa).

 

-------------------------------------------------------

NGƯỜI GIỚI THIỆU PHÁT BIỂU HỨA TIẾP TỤC GIÚP ĐỠ ĐOÀN VIÊN

 

Tôi là:………………………………………

Sinh ngày:.......................................................

Vào Đoàn ngày:..............................................

            Được sự phân công của Chi đoàn………, sau một thời gian tìm hiểu, giúp đỡ, tôi nhận thấy các đồng chí đã thể hiện những ưu khuyết điểm như sau:

     Ưu điểm: Luôn xứng đáng là một Đoàn viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,mọi việc điều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ
     Khuyết điểm: Một số đồng chí còn e ngại và rụt rè trước đám đông

              Đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn, tôi nhận thấy các đồng chí đã xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đoàn. Vậy đề nghị Đoàn trường xem xét.

              Tôi xin hứa bảo đảm và chịu trách nhiệm trước Đoàn về những lời giới thiệu của mình và xin hứa sau khi các đồng chí được vào Đoàn, tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ các đồng chí nhanh chóng làm quen với công tác của Đoàn.

----------------------------------------------

ĐOÀN VIÊN MỚI PHÁT BIỂU CẢM TƯỞNG

Đoàn là môi trường tiên tiến của chúng ta, có điều kiện sinh hoạt, sáng tạo và tiếp thu những giá trị tình thần. Luôn là chỗ dựa vững chắc để chúng em phát triển hết năng lực của mình. Đoàn như là một người đại diện để bảo vệ, chăm lo cho chúng em thành người, góp phần bảo vệ và phát huy quyền lợi của tuổi trẻ chúng em ngày nay và mai sau. Vì vây chúng em xin hứa: Sẽ cố gắng phấn đấu trở thành một công dân tốt. Nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ Đoàn, luôn luôn rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

Cuối cùng em xin chúc quý thầy cô, cùng các anh chị và các bạn mạnh khỏe, chúc cho buổi lễ thành công tốt đẹp.

Tác giả bài viết: Đoàn thanh nien